w88

 
勤工服務
 
 
 
當前位置:首頁  勤工服務
勤工服務
 


全校勤工助學參與學生:

近日,校學生資助管理中心已在財務部門履行完4月份全校勤工助學學生酬金發放手續,預計近期將打入相關同學建行卡中。請注意查收!

咨詢地址:學工樓207室

                                                                   學生資助管理中心

                                         2019516